Upoważnienie do odbioru pakietu

Istnieje możliwość odbioru pakietu startowego za inną osobę.
W tym celu prosimy o wypełnienie „Upoważnienia do odbioru pakietu” oraz wykonanie ksera dowodu osobistego (obie strony) osoby, za którą odbieramy pakiet.

Upoważnienie do odbioru pakietu