Zasady przyznawania numerów startowych

Zasady przyznawanie numerków startowych

Począwszy od 2 edycji Biegu Niepodległości  wprowadziliśmy zasadę przydzielanie numerów startowych.
Numer 1 zarezerwowany jest dla zwycięzcy lub zwyciężczyni z poprzedniego roku ( w zależności od deklaracji startu- w przypadku startu obu osób przysługują im numery 1 i 2). Inaczej mówiąc: „jedynki” lub „dwójki” się nie dostaje- trzeba je wygrać rok wcześniej!
Od 6. edycji biegu nowością są stałe numery dla osób które ukończyły wszystkie poprzednie edycje Lubońskiego Biegu Niepodległości (łącznie 19 osób- 4 kobiety i 15 mężczyzn)