Nagrody

W 11. Lubońskim Biegu Niepodległości będą prowadzone następujące klasyfikacje:

 • Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn – pierwsze 3 miejsca nagrody finansowe:
  1 miejsce 550 zł
  2 miejsce 350 zł
  3 miejsce 200 zł
  Nagrody finansowe wypłacane będą przelew w terminie do 7 dni od przeprowadzenie imprezy.
 • Kategorie wiekowe: pierwsze 3 miejsca pamiątkowe puchary, 1 miejsce upominek
  Mężczyźni:

  • M16 – mężczyźni 16 – 19 lat
  • M20 – mężczyźni 20 – 29 lat
  • M30 – mężczyźni 30 – 39 lat
  • M40 – mężczyźni 40 – 49 lat
  • M50 – mężczyźni 50 – 59 lat
  • M60 – mężczyźni 60 – 64 lat
  • M65 – mężczyźni 65-69 lat
  • M70+ mężczyźni w wieku powyżej 70 lat

   Kobiety:

  • K16 – kobiety 16 – 19 lat
  • K20 – kobiety 20 – 29 lat
  • K30 – kobiety 30 – 39 lat
  • K40 – kobiety 40 – 49 lat
  • K50 – kobiety 50 – 59 lat
  • K60 – kobiety 60 – 64 lat
  • K65+ – kobiety 65 lat i powyżej
 • Najszybszy Lubonianin –pierwsze 3 miejsca pamiątkowe puchary, 1 miejsce upominek
 • Najszybsza Lubonianka –pierwsze 3 miejsca pamiątkowe puchary, 1 miejsce upominek
 • Najszybsza/y zawodniczka/zawodnik startujący na wózku inwalidzkim – (wózek aktywny o napędzie bezpośrednim. Nie dopuszcza się startu na wózkach sportowych o napędzie pośrednim typu „handbike”) – 3 pierwsi mężczyźni i 3 pierwsze kobiety. Osoba klasyfikowana w tej kategorii musi rywalizować samodzielnie bez wsparcia osób trzecich. Pierwsze 3 miejsca pamiątkowe puchary, 1 miejsce upominek
 • Najszybsza/y zawodniczka/zawodnik biegnący z flagą* – 1 miejsce pamiątkowy puchar oraz upominek
  *Klasyfikacja biegaczy z flagą: uczestnik cały dystans musi przebiec z rozwiniętą flagą. Udział w tej kategorii należy uwzględnić przy zgłoszeniu. Flagi zapewnia organizator – liczba ograniczona. O otrzymaniu flagi decyduje kolejność odbioru pakietu startowego. Flagi będą do odbioru w biurze zawodów przy stanowisku nr 1. Osoby startujące z flagą przymocowaną np. do wózka dziecięcego nie będę sklasyfikowane w tej kategorii.
 • Mistrzostwa Zespołu Szkół Mechanicznych w Poznaniu im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu, Kobiety, mężczyźni: pierwsze 3 miejsca pamiątkowe puchary, 1 miejsce upominek
 • Mistrzostwa Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Kobiety, mężczyźni: pierwsze 3 miejsca pamiątkowe puchary, 1 miejsce upominek
 • Wszystkie osoby na wózkach startujące z suportem otrzymują wyróżnienia.

  UWAGA:

 • Osoby, które nie będą obecne podczas ceremonii zakończenia imprezy, mają czas na skontaktowanie się z organizatorem w sprawie odbioru nagrody do poniedziałku 13 listopada 2023 r. Po tym terminie nagroda nie będzie przyznawana.
  UWAGA: Nagrody nie dublują się (osoba nagrodzona w kategorii generalnej nie może być nagrodzona w kategorii wiekowej). W klasyfikacji generalnej miejsca 1-50 przyznawane będą wg czasu brutto, od miejsca 51 wg czasu netto.