Nagrody

Nagrody przyznawane podczas  10. Lubońskiego Biegu Niepodległości.

 • Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn – pierwsze 3 miejsca nagrody finansowe
  1miejsce 500 zł
  2miejsce 300 zł
  3miejsce 100 zł
  Nagrody będą przyznawane przelewem, na konto zawodników.
 • Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn: pierwsze 3 miejsca pamiątkowe puchary, 1 miejsce dodatkowo voucher na 50zł do sklepu sportowego
  UWAGA: Nagrody  nie dublują się (osoba nagrodzona w kategorii generalnej nie może być nagrodzona w kategorii wiekowej)
 • Mieszkańcy Miasta Luboń – Kobiety i Mężczyźni, pierwsze 3 miejsca pamiątkowe puchary, 1 miejsce dodatkowo torba podróżna Wittchen.
 • Osoby startujące na wózku inwalidzkim (wózek aktywny o napędzie bezpośrednim. Nie dopuszcza się startu na wózkach sportowych o napędzie pośrednim typu „handbike”)- Kobiety i Mężczyźni,pierwsze 3 miejsca pamiątkowe puchary, 1 miejsce dodatkowo voucher na 50zł do sklepu sportowego
  Osoba klasyfikowana w tej kategorii musi rywalizować samodzielnie bez wsparcia osób trzecich.
 • Osoby startujące na wózku ze wsparciem drugiej osoby- niezależnie od zajętego miejsca pamiątkowe wyróżnienie
 • Zawodnik biegnący z flagą* –Kobiety i Mężczyźni, 1 miejsce pamiątkowy puchar + voucher na 50zł do sklepu sportowego
  *Klasyfikacja biegaczy z flagą: uczestnik cały dystans musi przebiec z rozwiniętą flagą. Udział w tej kategorii należy uwzględnić przy zgłoszeniu. Flagi zapewnia organizator – liczba ograniczona. O otrzymaniu flagi decyduje kolejność odbioru pakietu startowego. Flagi będą do odbioru w biurze zawodów przy stanowisku nr 1. Osoby startujące z flagą przymocowaną np. do wózka dziecięcego nie będę sklasyfikowane w tej kategorii.
 • Mistrzostwa 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego -nagrody przyznane przez wojsko
 • Mistrzostwa Zespołu Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu, Kobiety i Mężczyźni, pierwsze 3 miejsca pamiątkowe puchary, 1 miejsce dodatkowo voucher na 50zł do sklepu sportowego
 • Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu,  Mężczyźni pierwsze 3 miejsca pamiątkowe puchary, 1 miejsce dodatkowo voucher na 50zł do sklepu sportowegoUWAGA: Osoby, które nie będą obecne podczas ceremonii zakończenia imprezy, mają czas na skontaktowanie się z organizatorem w sprawie odbioru nagrody do poniedziałku 14 listopada 2022 r. Po tym terminie nagroda nie będzie przyznawana.