Regulamin zawodów

 1. CELE IMPREZY:
  • Promowanie patriotyzmu, upamiętnienie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
  • Wspieranie rozwoju Polskich biegów długich,
  • Popularyzacja biegania, jako element aktywności fizycznej, która ma wpływ na zdrowie organizmu,
  • Propagowanie zdrowego stylu życia, poprzez aktywność fizyczną,
  • Promocja miasta Luboń.
 2. ORGANIZATOR:
  • Ronin Running Adam Chudzicki NIP 7772953554 REGON 364003315
   Luboń 62-030 ul. Dojazdowa 24
   Kontakt do organizatora: lbn.kontakt@gmail.com
 3. TERMIN, MIEJSCE, LIMIT UCZESTNIKÓW:
  • Zawody odbędą się 11 listopada 2018 r. (niedziela),
  • START: Następuje o godzinie 1111 z ulicy 11 listopada ( w okolicy skrzyżowania z ul. Limbową),
  • META: ulica 11 listopada (przy ul. Hugona Kołłątaja)
  • Organizator zastrzega limit  1500 uczestników w otwartym panelu zgłoszeń (plus osoby zaproszone przez organizatora: uczestnicy wszystkich edycji biegu, przedstawiciele sponsorów i partnerów imprezy).      
 4. TRASA I DYSTANS:
  • Dystans: 10 kilometrów.
  • Limit czasu na ukończenie biegu wynosi 1 godzinę i 30 minut.
  • Trasa: ulice Lubonia (100% asfalt). Trasa posiada atest PZLA.
  • Trasa będzie oznakowana co 1 km. Punkt z wodą znajduję się w okolicach 5 km.
  • Bieg odbywa na trasie się przy wyłączonym ruchu kołowym.
   Uczestnicy którzy nie zameldują  się na 5km do godziny 12:00            oraz nie ukończą rywalizacji do godziny 12:45 są zobowiązani do przerwania biegu, opuszczenia ulic i stosowania się  do wytycznych osób zabezpieczających trasę.
 5. WARUNKI UCZESTNICTWA:
  • Aby wziąć udział w biegu, należy mieć ukończone 16 lat. Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność. Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w biegach długodystansowych lub do podpisania oświadczenia udziału na własną odpowiedzialność (przy odbiorze pakietu startowego). Osoby poniżej 18. roku życia muszą posiadać zgodę rodziców i przybyć na zawody z opiekunem.
  • Opłaty startowe następują online jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.
   Numer startowy zostanie przesłany droga elektroniczną po zaksięgowaniu wpłaty. Uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.
  • Za zawodnika zgłoszonego uważa się osobę, która wypełniła formularz zgłoszeniowy i wniosła opłatę startową.
  • W dniu zawodów zapisy nie będą przyjmowane.
  • MISTRZOSTWA WIELKOPOLSKI W BIEGU NA 10KM– zawody odbywają się w ramach 8. Lubońskiego Biegu Niepodległości- w kategorii mistrzostw sklasyfikowane zostaną osoby które w formularzy zgłoszeń zaznaczą przynależność do województwa wielkopolskiego (potwierdzą to przy odbiorze pakiety startowego) lub posiadają aktualną licencję PZLA na rok 2018 – reprezentując klub zrzeszony w Wielkopolskim Związku Lekkiej Atletyki.
  • Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów dniach:- w sobotę  10.11.2018 r. na Hali Lubońskiego  Ośrodka Sportu i Rekreacji (Luboń ul. Hugona Kołłątaja 2) w  godzinach 1700 – 2000,
   – w niedzielę tj. w dniu biegu, tj. 11.11.2018 r. w godzinach  8001030 również w hali Losir 
  • Zawodnik podczas weryfikacji musi posiadać dokument ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja), celem kontroli daty urodzenia oraz miejsca zameldowania (w przypadku startu w klasyfikacji Najszybszy Lubonianin/Lubonianka).
   Istnieje możliwość upoważnienia osoby do odbioru pakietu. Potrzebne jest  do tego ksero dowodu osobistego ( obie strony ) oraz wypełnione oświadczenie (do pobrania na stronie biegu w zakładce „strefa zawodnika”)
  • Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów umieszczonych w numerze startowym. Numeru startowego nie należy zginać, składać, zgniatać – spowoduje to uszkodzenie chipa i brak możliwości ujęcia w klasyfikacji. Numer startowy należy umieścić na klatce piersiowej umożliwiając sędziom odczyt numeru.
  • Nie dopuszcza się udziału uczestników bez numeru startowego.  
  • Zawodnicy ustawiają się w strefach czasowych wg czasów podanych podczas zgłoszenia. Strefy ustawione są wg następującej kolejności:
   – strefa Elity – (numery startowe od 1 do 30),
   – strefa A –  zawodnicy i zawodniczki z wynikami poniżej 40minut,
   – strefa B – zawodnicy i zawodniczki z wynikami poniżej 45minut,
   – strefa  C- zawodnicy i zawodniczki z wynikami  poniżej 50 minut,
   – strefa D – zawodnicy i zawodniczki z wynikami poniżej 60minut
   – strefa E – zawodnicy i zawodniczki z wynikami powyżej 60minut.

Oznaczenie strefy znajduję się na numerku startowym.

PAKIET STARTOWY I OPŁATA :

Opłata startowa wynosi:

 • od 23 sierpnia do 23 września – 55 złotych
 • od 23 września do 21 października – 59 złotych
 • od 22 października do 4 listopada – 64 złote

Zniżki przy opłacie startowej:

 • dla osób powyżej 60. roku życia (decyduje rocznik) – 20 złotych – czyli wpisowe wynosi 35 zł przez pierwszy miesiąc trwania zapisów (to jest do dnia 23 września 2018 r.). Po tym terminie wpisowe jest równe dla wszystkich.
 • Z opłaty startowej zwolnieni są zawodnicy startujący na wózkach- w celu rejestracji proszenie są o kontakt z organizatorem.Uczestnicy rejestrujący sie lub przepisujące pakiet po 30 października nie mają zagwarantowanej personalizacji numeru startowego ( tzn. numeru imiennego).W przypadku uzyskania 1500 opłaconych osób lista startowa zostaje zamknięta.

 

W pakiecie startowym uczestnik otrzymuje:
– numer startowy wraz z  agrafkami,
– pamiątkowy kubek,
– rogal świętomarciński oraz butelkę wody mineralnej na mecie,
– medal na mecie po ukończeniu biegu,
– dla wszystkich kobiet na mecie – kwiat w kolorze białym lub czerwonym,
– posiłek regeneracyjny po biegu (do wyboru: sałatka wegetariańska, biała kiełbasa z chlebem lub zupa pomidorowa- zawodnik deklaruje podczas zapisów jaki posiłek wybiera),  

Istnieje możliwość przepisania numeru startowego na inną osobę do niedzieli 04 listopada 2018r. godz. 20:00.  W tym celu należy skontaktować się z firmą Maratończyk Poznań obsługującą zapisy na adres:       kontakt@maratonczykpomiarczasu.pl
Opłata za przepisanie wynosi 5 zł.

Zawodnicy Elity- zgłaszają swój udział do dnia 8 Listopada 2018r. kontaktując się z Dyrektorem Biegu.

 1. KLASYFIKACJE I NAGRODY:

W 8. Lubońskim Biegu Niepodległości będą prowadzone następujące klasyfikacje:

 • Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn – pierwsze 3 miejsca
 • Kategorie wiekowe:

Mężczyźni:

 • M16 – mężczyźni 16 – 19 lat
 • M20 – mężczyźni 20 – 29 lat
 • M30 – mężczyźni 30 – 39 lat
 • M40 – mężczyźni 40 – 49 lat
 • M50 – mężczyźni 50 – 59 lat
 • M60 – mężczyźni 60 – 64 lat
 • M65 – mężczyźni 65-69 lat
 • M70+ – mężczyźni 70-74 lat
 • M75+ mężczyźni 75 lat i powyżej

Kobiety:

 • K16 – kobiety 16 – 19 lat
 • K20 – kobiety 20 – 29 lat
 • K30 – kobiety 30 – 39 lat
 • K40 – kobiety 40 – 49 lat
 • K50 – kobiety 50 – 59 lat
 • K60 – kobiety 60 – 64 lat
 • K65+ – kobiety 65 lat i powyżej
 • Najszybszy Lubonianin – 3 pierwsze osoby,
 • Najszybsza Lubonianka – 3 pierwsze osoby,
 • Najszybsza/y zawodniczka/zawodnik startujący na wózku inwalidzkim – (wózek aktywny o napędzie bezpośrednim. Nie dopuszcza się startu na wózkach sportowych o napędzie pośrednim typu „handbike”) – 3 pierwsi mężczyźni i 3 pierwsze kobiety.
 • Najszybsza/y zawodniczka/zawodnik biegnący z flagą*

Osoby, które nie będą obecne podczas ceremonii zakończenia imprezy, mają czas na skontaktowanie się z organizatorem w sprawie odbioru nagrody do środy 14 listopada 2018 r. Po tym terminie nagroda nie będzie przyznawana.

*Klasyfikacja biegaczy z flagą: uczestnik cały dystans musi przebiec z rozwiniętą flagą. Udział w tej kategorii należy uwzględnić przy zgłoszeniu. Flagi zapewnia organizator – liczba ograniczona. O otrzymaniu flagi decyduje kolejność odbioru pakietu startowego. Flagi będą do odbioru w biurze zawodów przy stanowisku nr 1. (numery startowe 1-100) Osoby startujące z flagą przymocowaną np. do wózka dziecięcego nie będę sklasyfikowane w tej kategorii.

UWAGA: Nagrody nie dublują się (osoba nagrodzona w kategorii generalnej nie może być nagrodzona w kategorii wiekowej). W klasyfikacji generalnej miejsca 1-50 przyznawane będą wg czasu brutto, od miejsca 51 wg czasu netto. WYJĄTEK KLASYFIKACJA MISTRZOSTW WIELKOPOLSKI – CAŁOŚĆ PO CZASACH BRUTTO.

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922.) informujemy, iż Administratorem danych osobowych uczestników Biegu  jest Ronin Running Adam Chudzicki.

Dane osobowe uczestników „Luboński Bieg Niepodległości” przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia biegu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz innych czynności związanych z prowadzoną działalnością i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Rodzice / opiekunowie posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie, uniemożliwia udział w imprezie. Informujemy, że wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie odwołana. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922.).

Przetwarzanie danych uczestników, w związku ze startem w Lubońskim Biegu Niepodległości, obejmuje także publikację imienia i nazwiska, roku urodzenia, klubu uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, (Dz. U. 2016 poz. 922.). Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 • Odbierając pakiet startowy uczestnik jest zobowiązany do podpisania, a następnie respektowania regulaminu imprezy,
 • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę,
 • Szatnie i depozyt będą znajdować się na terenie LOSiR-u,
 • Organizator zapewnia szatnie, natryski, toalety,
 • W przypadku skrócenia trasy przez zawodnika, zostaje on zdyskwalifikowany,
 • Za pomiar czasu odpowiedzialna jest firma Maratończyk Pomiar Czasu.
 • Wyniki oraz zdjęcia z biegu zostaną zamieszczone na stronie www.lubonskibiegniepodleglosci.eu,
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć, filmów, wypowiedzi uczestników do celów marketingowych,
 • Protesty należy składać w przeciągu godziny od zakończenia biegu,
 • W zawodach nie mogę brać udziału zawodnicy bądź zawodniczki obywający karę zawieszenia/dyskwalifikacji za używanie środków dopingujących,
 • Dane osobowe uczestników biegu, zbierane są przez Organizatora w celu przeprowadzenia imprezy: 8. Luboński Bieg Niepodległości. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe i możliwość ich modyfikowania,
 • Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC. Organizator nie zapewnia uczestnikom  ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością , a także uczestnictwem w biegu,
 • Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej,
 • W trakcie rozgrywania biegu uczestnik nie ma prawa przebiegać inną drogą niż ta wskazana przez organizatora,
 • W przypadku pojawienia się na trasie pojazdu uprzywilejowanego ( karetka pogotowia, samochód policji) uczestnicy są zobowiązani do przepuszczenia pojazdu lewą stroną jezdni,
 • Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania wytycznych organizatora w celu zapewnienia bezpieczeństwa sobie oraz innych uczestników biegu,
 • Ostateczne prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Dyrektorowi biegu.