Regulamin zawodów

Regulamin imprezy zostanie opublikowany na początku sierpnia 2022 roku.