Biuro zawodów

  • Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów dniach:
    – w czwartek  10.11.2022 r. na Hali Lubońskiego  Ośrodka Sportu i Rekreacji (Luboń ul. Hugona Kołłątaja 2) w  godzinach 1700 – 1930,
    – w piątek tj. w dniu biegu, tj. 11.11.2022 r. w godzinach 8001030
  • Zawodnik podczas weryfikacji musi posiadać dokument ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja), celem kontroli daty urodzenia oraz miejsca zameldowania.
    Istnieje możliwość upoważnienia osoby do odbioru pakietu. Potrzebne jest  do tego ksero dowodu osobistego ( obie strony ) oraz wypełnione oświadczenie (do pobrania na stronie biegu w zakładce „strefa zawodnika”). Ksero jest wymagane tylko na okazanie, organizator nie zatrzymuje go.