Upoważnienie odbioru pakietu

Prosimy o wydrukowania oraz zabranie ksera dowodu ( ksero jest do wglądu,  a upoważnienie zostaje u Nas)
Upoważnienie do odbioru pakietu