Strefa dla dzieci organizowana przez Exactus Biuro Rachunkowe

Podobnie jak w poprzednim roku zapraszamy wszystkie dzieci do strefy organizowanej przez Exactus Biuro Rachunkowe. Będą one mogły tam sprawdzić swoje siły w wyścigach samochodowych na profesjonalnym symulatorze. Najlepsi zawodnicy zostaną oczywiście nagrodzeni!

Exactus Biuro Rachunkowe oferuje swoim klientom kompleksową obsługę dalece wykraczającą poza prowadzenie ewidencji księgowej czy sporządzanie rozliczeń podatkowych. Exactus Biuro Rachunkowe pomaga już na etapie zakładania działalności, poprzez doradzanie w wyborze najkorzystniejszego wariantu prowadzenia działalności czy formy opodatkowania, a później wspiera klientów pod względem prawnym a także w pozyskaniu źródeł finansowania.

Zobacz również